Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Obsługa tachografów analogowych, dane z tarcz tacho (wykresówek)

Tachograf analogowy powstał jako urządzenie do kontroli prędkości z jaką porusza się pojazd, będąc połączeniem prędkościomierza i zegara. Mierzył on również przejechaną drogę, a także aktywność kierowcy, czyli okresy jazdy lub odpoczynku.

Aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze w UE wprowadzono ograniczenia czasu pracy kierowców dla autobusów zdolnych do przewozu 9 i więcej pasażerów i ciężarówek ważących ponad 3,5 t. Ponieważ dzięki tachografowi analogowemu można było poznać historię podróży pojazdu, zamiast sprawdzania prędkości, teraz sprawdza się w nim głównie czas pracy kierowcy.

Z czujnika ruchu zamontowanego w skrzyni biegów dostarczana jest informacja do tachografu o ilości impulsów, tachograf przelicza je na przebyte kilometry. Tachografy analogowe to urządzenie rejestrujące informacje rysikiem na papierowych tarczkach, czasami w sposób niedokładny, łatwy do fałszowania. Dlatego od kilku lat są zastępowane przez tachografy cyfrowe, które zapewniają nienaruszalność danych pobranych z tachografu

Skanowanie tarcz tacho i analiza danych

Program Tachoanalizer® w wersji TA, TCA Extra i TCA Extra + umożliwia analizę danych z tachografów analogowych. Za pomocą zwykłego skanera, w programie możliwe jest skanowanie jednocześnie aż 6 tarcz, co znacznie przyśpiesza pracę. TachoAnalizer® jako jedyny komercyjny program do analiz tarcz tachografów wykorzystuje zaawansowane techniki analizy obrazu (opatentowane przez DPK System) takie jak: badanie histogramu, filtry cyfrowe oraz relacyjną binaryzację obrazu. Dzięki temu użytkownik zwolniony jest z trudnego doboru jasności skanowania.

Program umożliwia również utworzenie nieistniejącej tarczy, na podstawie wprowadzonych danych. Z uwagi na niedoskonałości zapisu na tarczkach papierowych, po zeskanowaniu tarcz należy je opisać i skontrolować prawidłowość analizy i zapisać w programie. Zabrudzenie tarczy może sprawić, że program odczyta nie właściwe dane dlatego też tarcze należy przechowywać w należyty sposób.

Program automatycznie odczytuje odcinki zgodnie z zapisem tachografu, dokonuje również automatycznie zgodnie z ustawą zamiany odcinków dyżuru i odpoczynku poniżej 15 minut na "inną pracę", oraz odcinków odpoczynku poniżej 1 godziny na "dyżur". Taką opcję przewidują ustawienia fabryczne. Możliwa jest w ustawieniach zmiana tej opcji na zwykłą analizę bez zamiany odcinków.

Jeżeli Użytkownik potrzebuje innych ustawień np. w przypadku stosowania przerywanego czasu pracy (najczęściej w przewozach pasażerskich) kiedy kilkugodzinna przerwa w jeździe nie jest traktowana jako odpoczynek tylko jako dyżur i stanowi istotny element rozliczenia czasu pracy i rozliczeń finansowych można zmienić wartość minimalnej długości odcinków dyżuru i odpoczynku.

Nadkola.pl