Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Program Logistyka Transportu - ewidencja kierowców i pojazdów, planowanie i rozliczenie czasu pracy kierowców

Logistyka Transportu – arkusz czasu pracy kierowców

Najnowsze oprogramowanie Logistyka Transportu przeznaczone jest dla przedsiębiorstw transportowych, a jego nadrzędnym celem jest szybkie rozliczanie czasu pracy kierowców, jako podstawa do wynagrodzeń a także przygotowanie wymaganych danych (wydruków, raportów) dla kontroli PIP-u i ITD.

Dodatkowo pogram spełnia również rolę kompleksowego wsparcia firm transportowych na poziomie ewidencji zasobów przedsiębiorstwa (tj. kierowców, pojazdów, zleceń, etc.) oraz planowania optymalnych grafików jazd i odpoczynków dla kierowców.

Prostota działania

 1. Import danych z programu TachoAnalizer (kierowcy, pojazdy, zadania)
 2. Automatyczne założenie kierowcy / umowy (standardowy system dni wolnych 5+2)
 3. Automatyczne założenie planu
 4. Wstępne przygotowanie arkusza czasu pracy
 5. Ręczna weryfikacja czasu pracy i odpoczynków:
  • Innych czynności (dyżur 100%, dyżur 50%, jazda nocna, etc.)
  • Absencji

Ewidencja zasobów przedsiębiorstwa

Wbudowany moduł ewidencji pozwala na pełne wykorzystanie zasobów firmy a zatem na lepsze zarządzanie czasem pracy kierowców oraz dostępnością pojazdów, co de facto ma istotny wpływ na ograniczenie wydatków spowodowanych brakiem aktywności pracowników lub pojazdów.

Moduł ewidencji pozwala również na lepsze rozeznanie oraz łatwiejsze zaplanowanie i obsługę wszystkich dostępnych i przyszłych zleceń. Dostępna funkcja „dopasowania” pomoże w optymalnym przydziale pracownika do każdego zlecenia.


Program Logistyka Transportu pozwala ewidencjonować takie elementy (i ich właściwości) jak:
 • pracownicy,
 • pojazdy,
 • zlecenia,
 • delegacje,
 • faktury
czytaj więcej

Planowanie aktywności i odpoczynków

Planowanie jest niezbędnym elementem w późniejszym procesie weryfikacji czasu pracy kierowcy i można go podzielić na 2 etapy:
 • ogólny (automatyczny) - plan tworzony jest automatycznie wg zdefiniowanego dla każdego pracownika systemu dni wolnych (5+2, 4+1, etc.)
 • zaawansowany – pozwala na pełne wykorzystanie możliwości modułu planowania przy użyciu interfejsu graficznego (Drag&Drop).

Plan całkowity, niezależnie od stopnia zaawansowania tworzony jest zawsze pod nadzorem automatów kontrolujących wszelkie przekroczenia. Zwalnia to użytkownika z konieczności ciągłej kontroli dni wolnych i umożliwia skupienie uwagi wyłącznie na optymalnym wykorzystaniu zasobów firmy.

czytaj więcej

Rozliczenie (weryfikacja) czasu pracy kierowców

Na podstawie planu oraz danych z tachografów (kart kierowców) automatycznie generowany jest arkusz czasu pracy kierowcy, który następnie może zostać zweryfikowany ręcznie pod kątem innych aktywności, nie uwzględnionych w danych z kart kierowców.

Tak przygotowany arkusz może posłużyć jako podstawa dla działu Kadr i płac a także może zostać wykorzystany w przypadku kontroli PIP-u lub ITD.

czytaj więcej

Nadkola.pl