Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Zaawansowane planowanie etapowe w oprogramowaniu Logistyka transportu

Planowanie aktywności i odpoczynków

Moduł planowania w programie TachoRozliczenia ma szczególne znaczenie w kontekście późniejszego rozliczenia i weryfikacji czasu pracy kierowcy oraz planowania optymalnych grafików pracy i dni wolnych kierowców.

Aby możliwe było jak najszybsze przejście do generacji arkusza czasu pracy z zachowaniem możliwości tworzenia bardziej szczegółowych grafików, planowanie podzielone zostało na 2 etapy.

Etap #1 – planowanie automatyczne

Planowanie na tym etapie odbywa się w pełni automatycznie z zachowaniem wszelkich norm prawnych, wg przydzielonych pracownikom schematów dni wolnych (5+2, 4+1, etc.).

Na planerze automatycznie generowany jest kalendarz dni wolnych wraz z sumarycznymi informacjami takimi jak:
  • Czas pracy (nominał miesięczny / okresowy) oraz zaplanowana ilość godzin pracy (na zdefiniowany okres),
  • Ilość dni wolnych i oddanych.

Na tym etapie można rozpocząć proces generacji podstawowego (wyjściowego) arkusza czasu pracy kierowcy oraz ręcznej weryfikacji danych z tachografów / kart kierowców.

Etap #2 – zaawansowany (szczegółowy)

Planowanie zaawansowane pozwala planować czas pracy kierowców w zmianach oraz na zasadzie przydzielania kierowców i pojazdów do zleceń z precyzyjnym określeniem szczegółów ich realizacji, np. czasu rozpoczęcia / zakończenia oraz listy docelowych lokacji.

Każde zlecenie może zostać podzielone na zadania z przydziałem kierowców i pojazdów. Dzięki temu planer główny (kierowcy) automatycznie wizualizuje przekroczenia i pozostały czas pracy kierowców do wykorzystania.

Pomocną w procesie planowania może okazać się również funkcja dopasowania kierowców do konkretnego zlecenia. Stopień ten wyrażony jest w procentach, zatem daje prostą i czytelną informację najlepszego doboru pracownika do zlecenia.

Zobacz pełny obraz – planowanie w trzech wymiarach

Oprócz widoku głównego planera (czasu pracy kierowcy) do dyspozycji użytkownika są kolejno dwa inne widoki:
  • Widok planera pojazdów - zajętość pojazdów w czasie / przydział do kierowców,
  • Widok planera zleceń – podgląd przydziału kierowców i pojazdów do zleceń.
Planowanie w trzech wymiarach pozwala spojrzeć na całość z szerszej perspektywy, w zależności od potrzeb użytkownika (dyspozycyjność kierowców / dostępność pojazdów / realizacja zlecenia).

Innowacje rozwiązania

Program Logistyka Transportu powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firmy DPK System w branży IT Systemów Transportowych oraz Komunikacji Publicznej. Najnowsze oprogramowanie pozwala użytkownikom na planowanie w trzech przekrojach z wykorzystaniem narzędzi graficznych Drag&Drop (przeciągnij i upuść) oraz automatów stale monitorujących poprawność grafików wg najnowszych przepisów prawa.

Nadkola.pl