Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Ewidencjonowanie pracowników, pojazdów, zleceń i delegacji w programie dla firm transportowych - Logistyka Transportu

Ewidencja zasobów przedsiębiorstwa

Program Logistyka Transportu posiada już fabrycznie wbudowany moduł ewidencji. Dzięki czemu klienci nabywający program Logistyka Transportu otrzymują w pełni funkcjonalny moduł do ewidencji oraz zarządzania zasobami przedsiębiorstwa tj. kierowcami (czasem pracy) oraz flotą pojazdów.

Ewidencjonowane mogą być również takie elementy jak:
 • Zlecenia,
 • Delegacje,
 • Faktury,
które usprawniają planowanie zadań oraz kontrolę wydatków.

Ewidencja zaawansowana

Ewidencja nie jest ograniczona jedynie do listy dostępnych zasobów. Każdy z tych elementów posiada indywidualne właściwości, które pozwalają na wgląd w dokumentację (historię) pracowników, pojazdów, zadań, faktur i delgacji. Pozwala to lepiej planować zadania, rozliczać wymagane składniki oraz automatycznie kontrolować ważne terminy uprawnień i dopuszczeń.

Kierowcy

Główne właściwości pracowników to:
 • Informacje osobowe, kontakt, posiadane dokumenty,
 • Umowy (zakres dat, rodzaj, system czasu pracy, dzienna norma czasu pracy – automatyczna kontrola przekroczeń, itp.),
 • Stawki płacowe,
 • Zasoby absencji pracownika (urlop okolicznościowy / wypoczynkowy, urlop macierzyński / ojcowski, L4, szkolenie, urlop bezpłatny, itp. ),
 • Szczegóły zatrudnienia – szablony dni wolnych (automatyczne planowanie kalendarza dni wolnych w planerze),
 • Grupy i zajezdnie.

Pojazdy

Część właściwości pojazdów (oraz kierowców) jest automatycznie importowana z programu TachoAnalizer. Mogą one następnie zostać edytowane i rozbudowane przez użytkownika, tworząc precyzyjną charakterystykę każdej jednostki. Dzięki temu wszelkie informacje znajdują się zawsze „pod ręką” w jednym miejscu a przyszłe planowanie zadań staje się bardziej szczegółowe, szczególnie przydatne przy zarządzaniu dużą flotą pojazdów.

Główne atrybuty pojazdów:
 • Numer ewidencyjny, boczny, VIN,
 • Numer rejestracyjny (bieżący + historia rejestracji),
 • Dostępność pojazdu (zakres dat) oraz jego rodzaj i typ (np. naczepa),
 • Właściwości (fizyczne) pojazdu - dowolnie definiowane przez użytkownika,
 • Normy paliwowe i rodzaje paliwa,
 • Grupy pojazdów i zajezdnie.

Stały monitoring uprawnień czasowych

Wszystkie właściwości, które są szczególnie ważne z uwagi na możliwość ich wygaśnięcia tj.: uprawnienia (pracownicy: np. badania okresowe, ważność prawa jazdy, itd.) oraz dopuszczenia (pojazdy: przeglądy techniczne, wymiana opon, itp.), są stale kontrolowane przez oprogramowanie.

Program posiada wbudowaną listę najczęściej wykorzystywanych atrybutów, jak również daje możliwość dowolnego definiowania własnych alertów. Wszelkie ostrzeżenia o wygaśnięciach / przekroczeniach terminów są również zwizualizowane na widoku planera głównego.

Nadkola.pl