Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Rozliczenia dla firm transportowych

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Na podstawie danych źródłowych z programu TachoAnalizer przygotowywane jest zestawienie aktywności oraz odpoczynków.


Wizualizacja danych

Dane o aktywnościach i odpoczynkach są zwizualizowane w prostej i czytelnej formie. Mogą być w dalszym ciągu przetworzone (zweryfikowane) za pomocą interfejsu graficznego oraz przez bezpośrednią edycję danych tabelarycznych. Do dyspozycji użytkownika dostępne są widoki poglądowe: okresowy oraz jednodniowy (precyzyjny).


Weryfikacja

W ramach procesu weryfikacji można klasyfikować poszczególne aktywności jako:

  • jazdy,
  • inne prace,
  • dyżury.

Dane o czasie pracy mogą być również wprowadzane ręcznie przez użytkownika.


Arkusz czasu pracy

Na podstawie zweryfikowanych danych tworzony jest szczegółowy arkusz rozliczenia czasu pracy kierowcy zawierający m.in.:

  • informacje o dniach roboczych / wolnych oraz różnego typy absencji,
  • planowane godziny pracy,
  • zarejestrowany czas pracy oraz informacje o godzinach dyżurów, nadgodzin (50%, 100%), świątecznych i nocnych.

Arkusz zawiera również podsumowanie czasu pracy w miesiącu.


Automaty pomocnicze

W programie Logistyka Transportu dostępne są automaty, które pozwalają:

  • oddać zabrane dni wolne,
  • rozliczyć godziny nadliczbowe.

Nadkola.pl