Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

DPK Tacho System®


Dane trafiają na czas

Tachografy cyfrowe, wprowadzone do użytku w Unii Europejskiej, zrewolucjonizowały pod względem prawnym i technologicznym sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, dla przewoźników ten postęp oznacza dodatkowe czynności. Tachografy analogowe rejestrowały przebieg pracy na papierowych tarczach, możliwa więc była wzrokowa kontrola zapisu, a do obowiązków przewoźnika należało jedynie przechowywanie wykresówek. Nowa, elektroniczna forma zapisu nakłada na menadżerów flot pojazdów użytkowych obowiązek okresowego, limitowanego przepisami, poboru i archiwizacji danych z tachografów i kart kierowcy, które zastąpiły papierowe tarcze. Wiąże się to z koniecznością zakupu sprzętu i oprogramowania, a także może wymagać częstych wizyt kierowcy i pojazdu w siedzibie firmy w celu odczytania danych. Na rynku dostępne są rozwiązania, które ułatwiają życie transportowcom. Jednym z nich jest DPK Tacho System.

Na przewoźnikach spoczywa nie tylko odpowiedzialność za bezpieczeństwo i sprawną organizację przewozu ładunków i osób, ale również za pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców. W sytuacji rozproszenia floty pojazdów po całym kraju i w wielu zakątkach Europy, zadanie to może okazać się skomplikowane. Dodatkową przeszkodą mogą być nieprzewidywalne sytuacje na drogach, które mogą na pewien czas wyłączą pojazd z ruchu. Inspektorów ITD nie obchodzą jednak problemy przewoźników. Stoją na straży przestrzegania prawa, a przepisy nakładają obowiązek pobierania danych z tachografów cyfrowych co najmniej raz na trzy miesiące, a z kart kierowców w maksymalnych odstępach 21 dni. Może to oznaczać, że kierowcy i pojazdy regularnie stawiają się w siedzibie firmy. Dodatkowo może się wiązać z koniecznością zaangażowania pracowników administracji (kierownika lub dyspozytora), którzy pobierają dane z kart kierowców i archiwizują je na firmowym komputerze. W dużych firmach dysponujących kilkudziesięcioma pojazdami może być z tym problem. Ale nie musi...


Prosto i skutecznie

Za pośrednictwem terminali - nazwanych przez DPK System dość skomplikowanie DigiPostProTM - dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych pobrane za pomocą elektronicznego klucza DigiVuTM trafiają do serwera firmowego z wykorzystaniem bezpiecznych metod szyfrowania. Pobieranie i archiwizacja danych jest możliwa nawet z miejsca znajdującego się w dużej odległości od centrali firmy. Po tym, jak kierowca umieszcza swoją kartę lub klucz DigiVuTM w terminalu DigiPostProTM zainstalowanym w bazie w jednym miejscu, pliki są natychmiast gotowe do podglądu na monitorze komputera uprawnionej osoby w zlokalizowanej gdzie indziej siedzibie firmy. W ten sposób następuje skrócenie drogi przekazywania danych, bez konieczności angażowania w to zadanie innych pracowników firmy. Liczy się również wygoda – dane są przesyłane w dogodnym dla kierowcy czasie np. podczas zdawania dokumentów lub tankowania. Urządzenie ma również wbudowany moduł kontroli przekroczeń przepisów dotyczących czasu pracy, który umożliwia kierowcy sprawdzenie na wyświetlaczu jego przekroczeń, zapisanych w pobranych plikach. System pozwala również na zwrotne przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych z centrali firmy do kierowcy na terminal. Przesłana wiadomość oczekuje na kierowcę, który po włożeniu do terminala karty odczytuje wiadomość pojawiającą się na wyświetlaczu urządzenia.


Terminal poczty cyfrowej

DigiPostProTM jest alternatywnym rozwiązaniem dla komputera i czytnika kart. Terminal ma niewielkie wymiary (120x210x40 mm) i minimalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Może być zamontowany w dowolnym, dogodnym dla korzystających z niego kierowców miejscu. Największą zaletą terminala jest samoobsługa – kierowca sam, po wprowadzeniu karty obsługuje odczyt i przesył danych. Terminal może być dostarczony w jednej z dwóch wersji konstrukcyjnych - z gniazdem LAN do wpięcia do sieci kablowej lub z gniazdem na kartę SIM do podłączenia do sieci przez GPRS tam, gdzie nie ma kabli. DigiPostProTM ma wbudowany czytelny wyświetlacz LCD o wymiarach 7x4 cm, umożliwiający interaktywny kontakt urządzenia z kierowcą. Proste menu, podobnie jak np. w bankomacie, prowadzi go krok po kroku przez proces odczytu i przesyłu danych.


Mobilny klucz

Elektroniczny klucz DigiVuTM jest urządzeniem uzupełniającym, które umożliwia pobór i przesył do serwera firmowego również danych z tachografu. Działa podobnie jak inne tego typu urządzenia z tą różnicą, że nie musi być w celu zrzucenia danych wpinany do komputera. Po umieszczeniu w specjalnym gnieździe terminala dane z tej elektronicznej "przystawki" mogą być przesyłane do serwera za pośrednictwem DigiPostProTM. Urządzenie ma własną pamięć, której pojemność umożliwia pobieranie danych z dużej liczby pojazdów. Niewielkie wymiary (12x24x78 mm) ułatwiają posługiwanie się nim. Urządzenie charakteryzuje się również prostą, intuicyjną obsługą – po podłączeniu do tachografu automatycznie rozpoczyna pobieranie danych. System kontrolek informuje użytkownika o stanie aktywności urządzenia oraz poziomie dostępnej pamięci wewnętrznej. DigiVuTM prowadzi wewnętrzny rejestr pojazdów, z których były pobierane dane, zarządza własnymi plikami, archiwizuje i usuwa niekompletne pliki powstałe z powodu przerw w zasilaniu. Odpowiednia konfiguracja optymalizuje wydajność urządzenia, np. możliwe jest zczytywanie informacji z określonej liczby dni, a także zdefiniowanie typów pobieranych danych. - DPK System planuje w oparciu o swoje terminale stworzenie ogólnokrajowej sieci obsługi danych z kart kierowców. Terminale umieszczane w węzłowych punktach drogowych będą umożliwiały usługowy pobór i przesył danych na serwery firmowe dla przedsiębiorstw opłacających abonament i zarejestrowanych w systemie – zapewnia Jacek Kołaczek, dyrektor Działu Wdrożeń i Marketingu firmy DPK System.


Przydatne oprogramowanie

Firma DPK System oferuje też firmom transportowym mobilne urządzenie typu TachoAnalizer COMBO, które umożliwia magazynowanie danych w pamięci wewnętrznej 256 MB (wystarczająca do odczytu i przechowania kilku tysięcy plików), a następnie archiwizowanie w komputerach PC. Urządzenia COMBO są zintegrowane z oprogramowaniem TachoAnalizer do obsługi danych z tachografów analogowych i cyfrowych. Program wykorzystuje zaawansowane techniki analizy obrazu (opatentowane przez DPK System), takie jak badanie histogramu, filtry cyfrowe oraz relacyjną binaryzację obrazu. Dzięki temu użytkownik zwolniony jest z trudnego doboru jasności skanowania tarcz papierowych. Możliwe jest skanowanie jednocześnie aż 6 wykresówek, co przyśpiesza pracę. Co więcej, program umożliwia utworzenie nieistniejącej tarczy na podstawie wprowadzonych danych. Z uwagi na niedoskonałości zapisu na wykresówkach, po zeskanowaniu należy je opisać, skontrolować prawidłowość analizy i zapisać w programie. Zabrudzenie może sprawić, że program odczyta niewłaściwe dane, dlatego też wykresówki należy przechowywać w należyty sposób. Program automatycznie odczytuje odcinki zgodnie z zapisem tachografu, dokonuje również automatycznie, zgodnie z przepisami prawa, zamiany odcinków dyżuru i odpoczynku poniżej 15 minut na "inną pracę", oraz odcinków odpoczynku poniżej 1 godziny na "dyżur". Taką opcję przewidują ustawienia fabryczne. Można również w ustawieniach zmieniać tę opcję na zwykłą analizę bez zamiany odcinków. Jeżeli użytkownik potrzebuje innych ustawień, np. w przypadku stosowania przerywanego czasu pracy (najczęściej w przewozach pasażerskich), kiedy kilkugodzinna przerwa w jeździe nie jest traktowana jako odpoczynek tylko jako dyżur oraz stanowi istotny element rozliczenia czasu pracy, można zmienić wartość minimalnej długości odcinków dyżuru i odpoczynku. Program TachoAnalizer umożliwia również podgląd i analizę danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców pobranych za pomocą specjalnych urządzeń przenośnych. Moduł tachografów cyfrowych programu został wzbogacony o dodatkowe funkcje umożliwiające podgląd szczegółowych informacji gromadzonych w pamięci tachografów oraz kart kierowców. Dzięki nim użytkownik szybko może sprawdzić np. zdarzenia z karty kierowcy oraz przeanalizować wykres prędkości pojazdu.

Źródło: Miesięcznik "Ciężarówki" numer 12/10 grudzień - "DPK Tacho System" / nakład 9tyś. egzemplarzy
Nadkola.pl