Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Informacja dla posiadaczy programu TachoRozliczenia

Program TachoRozliczenia zmienia nazwę na Logistyka Transportu. Wraz ze zmianą nazewnictwa nowe oprogramowanie otrzymuje szereg nowych funkcjonalności.

Nowe funkcje

Nowe i zaktualizowane funkcjonalności w Logistyce Transportu:

  • ewidencja kontrahentów - dane adresowe, osoba do kontaktów, numery kont bankowych - do rozliczeń,
  • ewidencja adresów - korespondencyjne, siedziby firm, miejsca załadunków/ rozładunków i inne definiowane przez użytkownika,
  • zlecenia transportowe kontrahentów - informacje dotyczące ładunku, odpraw, informacje o zleceniodawcy, zleceniobiorcy, płatnika, miejsca dostaw, rozliczenie zlecenia,
  • zadania transportowe - przypisywanie pojazdu, niezbędnej obsady kierowców, powiązanie ze zleceniami kontrahentów,
  • mapa - planowanie trasy na podstawie adresów wskazanych w zleceniach, dodawanie punktów przelotowych, mechanizmy zmiany kolejności miejsc na planowanej trasie,
  • delegacje - automatyczne generowanie na podstawie aktywności, rozliczanie delegacji zagranicznych, rozliczanie ryczałtów i noclegów,
  • ewidencja tankowań pojazdów,
  • ewidencja przebiegu pojazdów,
Nadkola.pl