Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Spotkanie prasowe DPK System


19 stycznia, w siedzibie firmy DPK System, w Wieliczce odbyło się spotkanie prasowe, w którym uczestniczyli dziennikarze z branży Transport Spedycja Logistyka. Kluczowym punktem programu była prezentacja najnowszego rozwiązania informatycznego firmy, jakim jest DPK Tacho System® - kompletny i elastyczny system służący do pobierania, przesyłania i analizowania danych z tachografów cyfrowych i analogowych oraz kart kierowców. Goście w praktyczny sposób zapoznali się z oprogramowaniem TachoAnalizer® oraz współpracującymi z nim urządzeniami TachoAnalizer COMBO® i terminalem DigiPostPro™.

Firma zaprezentowała także inne systemy informatyczne. SOR Software – system, który w kompleksowy sposób usprawnia funkcjonowanie Stacji Pogotowia Ratunkowego - od zleceń NFZ po monitoring karetek. DPK Railways – przeznaczony jest dla przedsiębiorstw kolejowych zajmujących się przewozem zarówno pasażerskim jak i towarowym. Ze względu na rozproszoną strukturę przedsiębiorstw system opiera się na rozwiązaniach sieciowych o charakterze wielostanowiskowym Klient – Serwer, co umożliwia koordynację działań związanych z pracą wykonywaną w działach przewozowych oraz eksploatacyjnych przedsiębiorstw kolejowych. Na przykładzie Kompanii Turów, gdzie firma DPK wdrażała rozwiązania informatyczne, został przedstawiony kolejny system – dla górnictwa i przemysłu. Oraz TSI 2010 – system informatyczny przeznaczony dla komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego z modułem optymalizacji DPK OptiGraf® – rozwiązanie na skalę światową służące do eksploatacji i zarządzania dużą flotą pojazdów, nagrodzone złotym medalem na VII Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2009.

Dr Piotr Kisielewski – gospodarz spotkania i równocześnie Dyrektor firmy w sposób merytoryczny omówił główne problemy i wyzwania w odniesieniu do informatyzacji komunikacji miejskiej, transportu drogowego i kolejowego. Podzielił się planami firmy dotyczącymi usprawnienia przesyłu danych: komunikacji kierowca – biuro, flota – siedziba firmy, czyli o prowadzonych rozmowach w sprawie założenia terminali DigiPostPro™ na stacjach paliw. DPK System planuje w oparciu o samoobsługowe terminale DigiPostPro™ stworzenie ogólnokrajowej sieci obsługi danych z kart kierowców. Terminale umieszczane w węzłowych punktach drogowych będą umożliwiały usługowy pobór i przesył danych na serwery firmowe dla przedsiębiorstw opłacających abonament i zarejestrowanych w systemie.

Spotkanie przebiegało w miłej i ożywionej dyskusją atmosferze prowadzonej przez dr Piotra Kisielewskiego i Kierowników działów SOR, RAIL i TSI. Każdy z uczestników otrzymał materiały prasowe.

Kilkugodzinne spotkanie prasowe zakończyło się wspólnym obiadem i zwiedzaniem zabytkowej kopalni „Wieliczka” oraz deklaracją kontynuacji tego typu prezentacji.

Materiał prasowy DPK System
Nadkola.pl