Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

TachoAnalizer 2.7.13

Informujemy, że do pobrania jest najnowsza aktualizacja programu nr 2.7.13.
Zmiany w najnowszej wersji:
  • Poprawki do tłumaczenia wersji chorwackiej.
  • Drobne poprawki do tłumaczeń w pozostałych językach.
  • Usunięcie z opcji możliwości przedefiniowania nazw dla odcinków aktywności.
  • Obsługa numeru OIB w wersji chorwackiej.
  • Dodanie obsługi przekroczeń pracy w porze nocnej.
Pełna lista zmian znajduje się tutaj
Nadkola.pl