Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Zaawansowane techniki analizy obrazu

TachoAnalizer® jako jedyny komercyjny program do analiz tarcz tachografów wykorzystuje zaawansowane techniki analizy obrazu takie jak: badanie histogramu,filtry cyfrowe oraz relacyjną binaryzację obrazu. Dzięki temu użytkownik zwolniony jest z trudnego doboru jasności skanowania.
Nadkola.pl