Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Zmiany w unijnym wzorze zaświadczenia o okresach wolnych dla kierowcy (2009/959/UE)

W dniu 14 grudnia 2009 roku Komisja Europejska wydała nową decyzję nr 2009/959/UE, którą wprowadziła tak oczekiwane przez przedsiębiorców i kierowców zmiany w unijnym wzorze zaświadczenia o okresach wolnych dla kierowcy. W dotychczas obowiązującym wzorze brakowało właściwych do zaznaczenia pozycji np. podczas wykorzystywania przez kierowcę odpoczynku dziennego.

Dzisiejszy wzór przewiduje aż sześć przyczyn z powodu, których kierowca nie może okazać do kontroli zapisów z tachografu. Nowy poprawiony wzór uwzględnia możliwość przebywania kierowcy na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania przepisów, a także wykorzystywanie dziennego odpoczynku oraz wykonywanie innej pracy niż prowadzenie pojazdu i mało precyzyjny powód jakim jest "był dostępny". W załączniku decyzji Komisji Europejskiej nr 2009/959/UE wskazano, wzór takiego świadectwa kierowcy nazywanego zaświadczeniem działalności. Dokument tak jak dotychczas należy przygotować i podpisać oraz wręczyć kierowcy przed rozpoczęciem podróży.

Niniejszy dokument zawarty został już w wer. 2.6.13 programu TachoAnalizer i wersja ta jest już dostępna do pobrania z naszego serwera.
pozostałe zmiany w programie
Nadkola.pl