Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Aktywacja

Aby aktywować program należy przysłać na adres ania@dpksystem.pl nr licencji programu i kod aktywacyjny. Jeśli jest to pierwsza aktywacja lub nr licencji jest nieznany należy przysłać dokładne dane firmy i kod aktywacyjny. Niezwłocznie zostanie odesłany emailem klucz programu.


Co to jest aktywacja?
Aktywacja jest to proces uruchomienia programu i przypisania go do danego komputera. Zakupiona 1 licencja programu może pracować tylko na w komputerze.


Co to jest klucz programu?
Jest to klucz uruchamiający program tylko na jednym komputerze tylko w ciągu 7 dni. Jeśli użytkownik nie zdążył wpisać kluczu programu lub konieczna była reinstalacja programu, należy przeprowadzić kolejną bezpłatną aktywację.


Co to jest kod aktywacyjny?
Kod aktywacyjny – jest to 13 znakowy ciąg, który pojawią się w oknie aktywacyjnym. Okno aktywacyjne pojawia się podczas pierwszego uruchomienia programu po jego zainstalowaniu.


Co to jest nr licencji?
Każda zakupiony program ma swój numer, zwany nr licencji. Należy znać swój nr licencji, i podawać go podczas aktywacji, deaktywacji, zakupu aktualizacji itd.


Czy dana licencja może pracować na innym komputerze?
Dana licencja może pracować tylko na 1 komputerze (jedno stanowisko). Istnieje możliwość przeniesienia licencji na inny komputer, w tym celu należy przeprowadzić deaktywację.


Co to jest kod deaktywacyjny?
Aby przenieść licencję na inny komputer, należy w programie wybrać zakładkę „Deaktywacja”, pojawi się kod deaktywacyjny, który należy wraz z nr licencji i kodem aktywacyjnym z nowego komputera wysłać emailem.


Czy program może pracować bez aktywacji?
Bez aktywacji można uruchomić tylko wersję TC Starter.Nadkola.pl